آفتاب
در ستاد زیست فناوری؛

راه‌های صادرات پایدار محصولات زیستی شناسایی می‌شود

راه‌های صادرات پایدار محصولات زیستی شناسایی می‌شود

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری پس از توسعه فناوری های مرتبط با حوزه زیستی در کشور، درصد برآمده است که راه های صادرات پایدار محصولات زیستی را شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زیست فناوری یکی از فناوری های پرکاربردی است که در سال های اخیر وارد زندگی عمومی مردم شده است، فناوری که می تواند با توسعه مناسب و همه جانبه خود، افقی روشن از توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند.

بیش از ۳۰ سال از عمر زیست فناوری جدید در دنیا می‌گذرد و ایران نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را برای تربیت نیروی انسانی در این حوزه راهبردی کرده است و امروز می توانیم مدعی شویم که ایران به یکی از پیشران های این حوزه علمی در دنیا بدل شده است.

فناوری ها و محصولات زیستی که در کشور تولید می شود با استفاده از توان متخصصان داخلی همپای محصولات تولیدی در کشورهای پیشرفته حرکت می کند و ظرفیت صادرات به دیگر کشورها را نیز دارد. به همین دلیل ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ای شناساندن و فروش محصولات تولیدی شرکت های دانش بنیان قصد دارد، روش های صادرات پایدار این نوع محصولات را شناسایی و به شرکت ها معرفی کند.

در این طرح، مواردی چون «شنایی با استراتژی بازاریابی در بازارهای صادراتی و قوانین تجاری»، «عوامل کلیدی مرتبط با هوش تجاری بازار»، «چالش های جدی صنعت زیست فناوری در جهان»، «استراتژی توسعه موفق در ساختارهای فن آوری های نوین با بهره گیری از نقاط قوت» و «استراتژی های رشد شرکت های زیست فناوری» نیز بررسی می شود.
کد N2233016

وبگردی