فیلم | پشت پرده ماجرای آمبولانس‌های تقلبی برای جابجایی سلبریتی‌ها چیست؟

آمبولانس‌ خصوصی مامنی‌ شده برای برخی مسافران خاص؛ از هنرپیشه معروف گرفته تا معلم خصوصیِ کنکور؛ راهکاری برای گذر از ترافیکِ پایتخت و خطوط ویژه.

فیلم | پشت پرده ماجرای آمبولانس‌های تقلبی برای جابجایی سلبریتی‌ها چیست؟آمبولانس‌ خصوصی مامنی‌ شده برای برخی مسافران خاص؛ از هنرپیشه معروف گرفته تا معلم خصوصیِ کنکور؛ راهکاری برای گذر از ترافیکِ پایتخت و خطوط ویژه.

کد N2232771