آفتاب

سلفی ماشینی روناک یونسی و همسرش | عکس

سلفی ماشینی روناک یونسی و همسرش | عکس

زندگی؛ ‌ مانند یک پتوی کوتاه است....

روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت:

زندگی؛ ‌ مانند یک پتوی کوتاه است.

آن را بالا می‌کشید، انگشت شصتتان بیرون می زند

آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد

آدم های وسواسی؛

مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند!

ولی‌ آدم‌های شاد؛

زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب راحتی‌ را سپری می کنند.

ماریون هاوارد

کد N2232171

اخبار مرتبط

تازه های خبری