سلفی ماشینی روناک یونسی و همسرش | عکس

روناک یونسی,همسر روناک یونسی,چهره ها در شبکه های اجتماعی,چهره ها در اینستاگرام

زندگی؛ ‌ مانند یک پتوی کوتاه است....

روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت:

زندگی؛ ‌ مانند یک پتوی کوتاه است.

آن را بالا می‌کشید، انگشت شصتتان بیرون می زند

آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد

آدم های وسواسی؛

مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند!

ولی‌ آدم‌های شاد؛

زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب راحتی‌ را سپری می کنند.

ماریون هاوارد