فیلم | چرا نرگس محمدی بوی باران این قدر شبیه ستایش است؟

یکی از انتقادها از سریال پر سر و صدای این روزهای تلویزیون یعنی بوی باران ، ماجرای کپی کاراکتر ستایش توسط نرگس محمدی است، حقیقتی که عباس نعمتی نویسنده سریال آن را به طور کامل رد نمی کند .

فیلم | چرا نرگس محمدی بوی باران این قدر شبیه ستایش است؟یکی از انتقادها از سریال پر سر و صدای این روزهای تلویزیون یعنی بوی باران ، ماجرای کپی کاراکتر ستایش توسط نرگس محمدی است، حقیقتی که عباس نعمتی نویسنده سریال آن را به طور کامل رد نمی کند .

کد N2232134