فیلم | ترامپ حکم اخراج خود و ملانیا از آمریکا را امضا کرد!

برنامه تلویزیونی طنز در آمریکا ,قوانین سخت ترامپ برای مهاجران

یک برنامه تلویزیونی طنز در آمریکا دست روی قوانین سخت ترامپ برای مهاجران گذاشت که ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا و حتی خود او را نیز شامل می‌شود.

فیلم | ترامپ حکم اخراج خود و ملانیا از آمریکا را امضا کرد!یک برنامه تلویزیونی طنز در آمریکا دست روی قوانین سخت ترامپ برای مهاجران گذاشت که ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا و حتی خود او را نیز شامل می‌شود.


کد N2230664