آفتاب

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه | تصاویر

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه | تصاویر

نشست خبری سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ در ساختمان شماره 9 وزارت امورخارجه برگزار شد.

فارس

عکس: حسین مرصادی
کد N2230504

وبگردی