عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره پنجم شوراهای تهران چه بود؟

محمد سالاری , نشست خبری , عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، عملکرد این کمیسیون در دوره پنجم را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در نشست خبری امروز (دوشنبه) درمورد عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در دوره پنجم گفت: ۱۱۲ جلسه رسمی کمیسیون شهرسازی ظرف یک سال گذشته برگزار شده که طی آن ۱۶ طرح و ۳۰ لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا نظر کمیسیون در مورد آن‌ها ارائه شده است.

وی افزود: کارگروه کمیسیون شهرسازی و معماری ظرف یک سال گذشته در راستای ایفای نقش نظارتی در سامانه شهرسازی مناطق ۲۲ گانه، ۵۴۰۰ صورت جلسه شوراهای شهرسازی مناطق را مورد بررسی و مغایرت‌های تصمیمات آن‌ها را با ضوابط شهرسازی و معماری احصاء و ابلاغ کرده به شکلی که در قالب نامه‌هایی برای لغو تصمیمات آن‌ها موضوع به این شوراها ارسال شده است.

وی ادامه داد:‌ ۱۵۶ پرونده باغ یا غیرباغ بودن در کمیسیون شهرسازی و معماری مبتنی بر نظر کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات کارشناسی به هیأت رئیسه شورا ارائه شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: فرایند نظارت بر نماهای ساختمان‌ها در کمیته‌های نمای مناطق نیز ۱۱ هزار و ۴۰۰ پرونده نما را در یک سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار داده است.
کد N2230193