فیلم | حمله احسان علیخانی به ستاره زن سینما: کجای تلویزیون رقصیدی؟

برنامه عصر جدید, احسان علیخانی, پخش عصر جدید,عصر جدید,زمان پخش عصر جدید,فصل جدید عصر جدید ,نشست خبری عصر جدید

احسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید در نشست خبری این برنامه، به انتقاد یک بازیگر زن جواب داد.

فیلم | حمله احسان علیخانی به ستاره زن سینما: کجای تلویزیون رقصیدی؟احسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید در نشست خبری این برنامه، به انتقاد یک بازیگر زن جواب داد.

کد N2229444