تقدیم به چپ‌دست‌ها با عشق!

روز جهانیِ چپ دست‌ها

محمدرضا میرشاه ولد به بهانه سیزده آگوست روز جهانیِ چپ دست‌ها، این کارتون را در اینستاگرامش منتشرکرد.


کد N2228424