با گوشت و جگر گوسفند قربانی شده چه کنیم؟

گوشت و جگر گوسفند

خبرگزاری صداوسیما نوشت:معاون اداره کل دامپزشکی استان سمنان گفت: شهروندان گوشت قربانی را ۲۴ ساعت و جگر را ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند.

 معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان گفت: علاوه بر این شهروندان توجه کنند که موقع قطعه قطعه کردن گوشت ها ، دستکش بدست داشته باشند.
حسن هاشم زاده همچنین از فعالیت ۳۲ تیم دامپزشکی برای نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در عید سعید قربان خبر داد و گفت: این تیم ها شامل ۲۰تیم سیار و ۱۲تیم ثابت از ۲۷دکتر، ۳۴بازرس گوشت و ۱۳ناظر شرعی است.
وی به شهروندان توصیه کرد: افرادی که قصد قربانی دام را در منزل دارند می توانند با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ تماس بگیرند تا کارشناسان دامپزشکی بر شرایط ذبح نظارت داشته باشند.  
کد N2225992