آفتاب

تشییع پیکر کمال طباطبایی

تشییع پیکر کمال طباطبایی

مراسم تشییع پیکر کمال طباطبایی، صبح جمعه 18 مرداد 1398 با حضور اصحاب سینما در ساختمان شماره دو خانه سینما برگزار شد.

فارس

عکس: محسن عطایی
کد N2224758

وبگردی