عکس | بازسازی صحنه قتل میترا استاد داخل وان حمام

اولین تصاویر از بازسازی صحنه قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی در سومین جلسه دادگاه این پرونده منتشر شد که در زیر می‌بینید.


کد N2213609