آفتاب

وکیل نجفی می‌تواند اقرار به قتل را باطل کند؟

وکیل نجفی می‌تواند اقرار به قتل را باطل کند؟

نجفی مکررا به قتل میترا استاد اقرار کرده است، هر چند او عمدی بودن قتل را رد کرده ولی اقرار به انجام قتل دارد، ولی وکیل او در دفاع جالبی، وقوع قتل توسط نجفی را رد کرده و ذهن قضات را به سمت قاتل احتمالی و شخص سوم برده است. چقدر این دفاع در رای نهایی دادگاه موثر است؟

بر پیچیدگی پرونده قتل میترا استاد با برگزاری جلسات علنی محاکمه محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد، افزوده شد. به خصوص زمانی که حمیدرضا گودرزی، وکیل کارکشته نجفی که سالها بازپرس ویژه قتل عمد بوده است در دفاعیات جالبی، احتمال حضور شخص ثالث به عنوان قاتل احتمالی، شلیک 4 گلوله دیگر به جز گلوله های پیدا شده در صحنه قتل از اسلحه دیگری به جز کلت نجفی، وجود دگمه های پیراهن مردانه در صحنه قتل و سخنان دیگر را مطرح کرد و این سئوال پیش آمد که «با وجود اقرار صریح نجفی به قتل؛ دفاع وکیل او چقدر در رای نهایی دادگاه اثر خواهد گذاشت؟»

توضیح این نکته واجب است که تا لحظه صدور و امضای رای هیچ کس به جز قاضی و مستشاران شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران از رای نهایی دادگاه خبر ندارد و توضیحاتی از این دست، برای مشخص کردن رابطه دفاعیات وکیل با اظهارات و اقاریر متهم بیان می شود.

در ابتدا باید گفت اقرار در جرم قتل عمد که دارای مجازات سنگین قصاص است، آنطور که ماده 171 قانون مجازات اسلامی حکم کرده، تنها عامل اثبات جرم نیست. این ماده می گوید اگر «با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد، در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.»

همچنین در ماده 161 همین قانون، عنوان شده است اگر قاضی علم بر خلاف دلایل اثبات جرم داشته باشد، جرم با اقرار یا شهادت اثبات نمی شود.

از تلفیق این دو ماده می توان نتیجه گرفت در پرونده هایی مانند قتل به خصوص با پیچیدگی قتل میترا استاد، علم قاضی یعنی یقین حاصل شده از مستندات آشکار که نزد اوست، اولین و اصلی ترین دلیل اثبات جرم یا تبرئه متهم است. طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که علم قاضی با دلایل دیگری که در پرونده مطرح است، مخالف باشد، اگر با بررسی همه موارد پرونده، علم قاضی همچنان پابرجا باقی بماند، تمام دلایل از اعتبار می افتد و قاضی مکلف است با ذکر مستندات علم خود، دلایلی که باعث از اعتبار انداختن بقیه مندرجات پرونده از جمله اقرار متهم، شهادت شاهدان و... شده است را در رای خود، بیاورد و آنها را رد کند.

بر این اساس می توان گفت اگر دفاع حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی در پرونده قتل میترا استاد، بتواند ذهن رئیس و مستشاران دادگاه را به این نکته متوجه و قانع کند که فرد سومی در صحنه قتل حضور داشته یا قتل به وسیله اسلحه دیگری اتفاق افتاده است، سایر دلایل پرونده از جمله اقرارهای مکرر و صریح نجفی از اعتبار می افتد و دادگاه مکلف است بررسی پرونده را تا یافتن قاتل واقعی ادامه دهد.

امید سلیمی بنی


خبرآنلاین


کد N2212336

اخبار مرتبط

تازه های خبری