آفتاب

شرایط غیرممکن!

شرایط غیرممکن!

عکس روز نشنال جئوگرافیک رشد یک درخت بونسای را از درون یک درخت مرده در میان رودخانه نشان می‌دهد.

کد N2212282

اخبار مرتبط

تازه های خبری