«حمید مشکی» نوچه صورت خط‌خطی وحید مرادی هم گیر افتاد

حمید مشکی, نوچه وحید مرادی, سرقت

باشگاه خبرنگاران نوشت: مرد شرور معروف به حمید مشکی بعد بازداشت توسط ماموران همچنان نفس‌کش طلبید.

حمید مشکی شرور خطرناک تهران که ادعا کرده بود توبه کرده بخاطر شکایت یک دختر دستگیر شد. او یکی از نوچه های وحید مرادی یکی از مشهورترین شرورهاست

کد N2211124