آفتاب

توضیحات حقوقی براتی درباره محرومیت استقلال

توضیحات حقوقی براتی درباره محرومیت استقلال

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در خصوص طلب مهاجم خارجی استقلال و محرومیت آبی پوشان توضیحاتی ارائه کرد.


کد N2210654

وبگردی