آفتاب

هنرمندان ایران در «سیته» پاریس جایگاه ششم را دارند

هنرمندان ایران در «سیته» پاریس جایگاه ششم را دارند

مدیر شهرک بین‌المللی هنرها (سیته) پاريس گفت: هنرمندان ایران در شهرک «سیته» پاريس از بین 100 کشور، جایگاه ششم را دارند.

به گزارش آفتاب، بندیکت آلیوت اظهار كرد: فرهنگ عمیق و ریشه‌دار ایرانی، میراثی بزرگ و جهانی است که شاهنامه، نمونه‌ای از آن است. ایران و فرانسه در عشق به فرهنگ و هنر، وجه اشتراک دارند. هنرمندان ایران نيز جایگاه خاصی در عرصه بین‌المللی دارند.
او ادامه داد: هنر ایران در دنیا، اروپا و فرانسه اهمیت دارد؛ اما چنان‌که باید شناخته نشده و حضور هنرمندان ایران در «سیته» فرصتی برای معرفی بیشتر هنر ایران در عرصه بین‌المللی است.
مدیر سیته اين سخنان را در ديدار با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح كرد.
سیدمجتبی حسینی - معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گفت: هنر ایران در چهار دهه اخیر، بسیار گسترده و بالنده شده و سرمایه هنری امروز ایران می‌تواند برای هنرمندان ایرانی و هنرمندان دیگر کشورها الهام‌بخش باشد، هرچند هنر ایران متناسب با قابلیت و داشته‌های آن معرفی نشده است.
او ادامه داد: زبان فرهنگ، زبان رسایی است که می‌تواند به فعالیت‌های مشترک کمک کند. در دوره اخیر، براساس شورایی مشورتی و متخصص، طرح‌های هنرمندان برای اعزام به شهرک بین‌المللی هنرها (سیته) پاریس بررسی می‌شود . هنرمندان حرفه‌ای که می‌توانند هنر امروز ایران را در عرصه بین‌المللی معرفی کنند و طرح و ایده دارند، با توجه به برنامه‌های فرهنگی کشور برای اعزام به سیته معرفی می‌شوند. با توجه به نقش آتلیه‌های ایران در سیته برای معرفی هنر ایران، بی‌تردید حفظ و نگهداری مناسب و پویایی آتلیه‌های ایران در سیته فرانسه از دغدغه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
کد N2209140

اخبار مرتبط

تازه های خبری