آفتاب

نصب ابرسازه ۲۴۰۰ تنی فاز 14B پارس جنوبی | تصاویر

نصب ابرسازه ۲۴۰۰ تنی فاز 14B پارس جنوبی | تصاویر

ابرسازه ۲۴۰۰ تنی معروف به سکوی 14B، سومین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روز شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸، در محل این پروژه، در قلب خلیج فارس نصب شد.

اصغر خمسه
مهر

کد N2208868

وبگردی