سفر یک روزه رئیس جمهور به «خراسان شمالی» | تصاویر

کد N2208806