اخبار گوینده

هرمز شجاعی مهر، رادیو، گوینده

گوینده رادیو را ماندگار می‌ کند

هرمز شجاعی‌مهر درباره‌ی ضوابط و معیارهای رادیو برای انتخاب گوینده، گفت: اینکه چقدر نظارت وجود دارد و گزینش چگونه است را باید از مدیران بپرسید اما آن‌قدر می‌دانم که لابد خوب نبوده که رادیو دارد فراموش می‌شود.