اخبار کارگروه پوشک

فرانسه، کارگروه پوشک، درستی، شیرازی

علامت سؤال جدید پیش روی کارگروه پوشاک

کارگروه پارچه را می‌توان یکی از دستاوردهای عجیب و البته مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران دانست، نهادی که خروجی عملکرد آن تاکنون به اندازه نام و تبلیغاتی که برای آن انجام شده، قابل توجه نبوده‌است.