اخبار پرداخت عوارض

پرداخت عوارض شهرداری‌ ها، پرداخت عوارض دهداری ها، پرداخت عوارض

دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح موظف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شدند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را موظف کردند که عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تا پایان سال مالی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز کنند.