اخبار وزارت آموزش و پرورش

کرونا، شیوع کرونا، ویروس کرونا ،تعطیلی مدارس، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی

موضع تازه آموزش و پرورش درباره بازگشاییِ مدارس

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباه سرنوشت بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات گفت: به دلیل روشن نبودن زمان پایان سال تحصیلی یا بازگشایی احتمالی با وجود محدودیت زمانی که وجود دارد،‌ عملا مقوله بازگشایی تا حدی در حال کمرنگ شدن است.