اخبار وزارتخانه

وزاتخانه صنعت و معدن، وزارتخانه تجارت و بازرگانی

خبر ویژه آفتاب آنلاین | گزینه های احتمالی رییس جمهور برای دو وزاتخانه "صنعت و معدن" و " تجارت و بازرگانی"

رییس جمهور پس از تصویب طرح تفکیک‌ بخش تجارت از صنعت و معدن که امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان‌رسید، دو وزیر جدید برای دو وزارتخانه "بازرگانی و تجارت" و "صنعت و معدن" به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.