اخبار نویسنده

نامه‌های جین آستن، نویسنده مشهور انگلیسی

مزایده نامه‌ «جین آستن» به خواهرش

ایسنا نوشت: نامه‌ای از «جین آستن» خطاب به خواهرش «کاساندرا»‌ که برای یک قرن در یک مجموعه خصوصی نگهداری می‌شد در حراجی بونهامس به فروش گذاشته می‌شود.