اخبار نخست وزیر بریتانیا

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا

پای جانسون در جای پای ترامپ!

با انتخاب بوریس جانسون به نخست وزیری بریتانیا، ایران باید خود را برای تغییرات تازه در روابط با این کشور اماده کند.