اخبار ناتا

کارایی ادبیات در نقد شرایط جامعه, ناتاشا امیری

خطر جوگرفتگی برای نویسنده‌ها!

ناتاشا امیری می‌گوید: اگر نویسنده یک‌دفعه تحت تاثیر یک نوع جوگرفتگی قرار بگیرد و بخواهد نقد اجتماعی را در آثارش به‌طور تعمدی انجام بدهد شکست سنگینی خواهد خورد، چون کارش از دل نیامده است.

کتاب و اندیشه, جنسیت, شهر, انتشارات علمی و فرهنگی, شهر و جنسیت, کتاب شهر و جنسیت, هلن جارویس, پاولا کانتور, جاناتان کلاک, محمود شارع‌پور

«شهر و جنسیت» منتشر شد

هلن جارویس و همکاران او در کتاب شهر و جنسیت کوشیده‌اند به ترکیب نظام‌مند دو حوزه مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بپردازند. کتاب می‌کوشد تا رابطه متقابل شهر و جنسیت را در حوزه‌های مختلف نشان دهد.