اخبار مخابرات

صنعت مخابرات ، مخابرات

۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات داخلی است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: حدود ۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات، داخلی است و آمادگی لازم برای استفاده از تولیدات داخل در ۲۰ درصد باقیمانده نیز وجود دارد.