اخبار محمدرضا تابش

یازدهمین دوره انتخابات مجلس،انتخابات مجلس،بیانیه اعلام‌حضور محمدرضا تابش، محمدرضا تابش

بیانیه اعلام‌ حضور محمدرضا تابش در یازدهمین دوره انتخابات مجلس

راه غلبه بر مشکلات و بحرانها تکیه برمردم و ترمیم اعتماد عمومی است / با مشارکت همه اقشار اردکان جوانان، زنان و کارگران کاستی ها را برطرف خواهیم‌ کرد / ایده هر شهروند یک نماینده را محقق خواهم‌کرد / اردکان رابه شهری بانشاط، خلاق و پیشرو تبدیل خواهیم کرد