اخبار لیزر مو های زائد

تزریق ژل،تزریق بوتاکس، لیزر مو های زائد

تزریق ژل لب در کلینیک رز

تزریق ژل لب در کلینیک رز در کنار تزریق بوتاکس و لیزر مو های زائد سه مورد از بهترین مراقبت های زیبایی پوست و مو هستند که با استفاده از ابزار های مدرن جهت افزایش زیبایی انجام می شوند. صاف و جوانی پوست، حجم مناسب اندام ها و تقارن آن ها همگی فاکتور هایی می باشند که در زیبایی نقش مهمی دارند و با بهره مندی از روش های غیرتهاجمی می توان آن ها را بدست آورد.