اخبار فدراسیون جهانی وزنه‌ برداری

فدراسیون جهانی وزنه‌ برداری

حذف پدرخوانده در فدراسیون جهانی وزنه برداری

در حالی که هنوز یک‌سال و اندی از مهلت این دوره از ریاست آیان بر فدراسیون جهانی وزنه‌برداری باقی‌مانده است، آتش زیر خاکستر از شکست سخت انتخاباتی که سال 96 بر منتقدان آیان تحمیل شد، آرام آرام در حال شعله‌ور شدن است.