اخبار فتح الله زاده

فتح‌ الله‌ زاده،استقلال، استعفای فتح الله زاده

حاجی آبی‌ها رفت و برگشتی شد

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود کناره‌گیری کرد اما ساعتی پس از استعفای فتح‌الله‌زاده، هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با این استعفا مخالفت کرد