اخبار شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان, تحریم‌های آمریکا, انتخابات 98

شورای نگهبان در حوزه نظارت به چیزی جز اجرای قانون نمی‌اندیشد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان در حوزه نظارت به چیزی جز اجرای نص صریح قانون نمی‌اندیشد، تصریح کرد: تک تک اعضای شورای نگهبان در انجام وظایف، با وجود عقاید و تفکرات شخصی جز در چارچوب قانون اقدام نمی‌کنند.