اخبار شام ایرانی

سعید ابوطالب، شام ایرانی

چرا سعید ابوطالب «شام ایرانی» را ساخت؟

سعید ابوطالب که این روزها مجموعه «شام ایرانی» را در شبکه نمایش خانگی کارگردانی می‌کند، درباره‌ی علت گرایش به این ساختار تلویزیونی، خصوصا مجموعه‌ای که پیشتر نمونه مشابه آن در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و همچنین توسط برخی دیگر از کارگردان‌های ایرانی ساخته شده است، توضیحاتی را عنوان کرد.