اخبار سامانه روابط کار

سنوات ،قراردادکار ، سامانه روابط کار

اطلاع کارگران از سنوات و قراردادکار در کمترین زمان

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار همه قراردادهای کار از این پس در این سامانه بارگذاری شده و کارگران از میزان سابقه و سنوات و بیمه پردازی خود با خبر می‌شوند.