اخبار راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی 22 بهمن، سخنرانی روحانی، روحانی، رئیس جمهور، سخنرانی روحانی در 22 بهمن

رییس جمهوری: انقلاب ما یک انتخاب بود

رییس جمهوری با بیان این که انقلاب ما یک انتخاب بود، اظهار داشت: بهمن ۵۷ در ۴۱ سال پیش به ما نشان داد که چگونه قدرت خداوند در اراده یک ملت بزرگ تجلی می‌یابد.