اخبار دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

مشکلات مالی، مانعی برای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه

نماینده استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه هم اکنون مهمترین مشکل در راه احیای دریاچه ارومیه، مشکلات مالی است گفت: پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در دست دستگاه‌ها بوده و در حال اجرا هستند و برخی از آنها ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.