اخبار حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج

رییس سازمان هواپیمایی، حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج

حکم دادگاه بدوی برای رییس سازمان هواپیمایی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی گفت که براساس رای دادگاه بدوی، رییس سازمان هواپیمایی به دلیل عدم پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ به انفصال از خدمات دولتی و ۶ ماه زندان محکوم شده است.