اخبار جمعیت هلال احمر

علی اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر

مسافر بعدی ساختمان صلح کیست؟

پس از استعفا و بازداشت علی اصغر پیوندی رئیس سابق جمعیت هلال احمر، توجه به گزینه های احتمالی برای ریاست بر این سازمان بیش از پیش شده است.