اخبار جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور