اخبار تعهدات هسته ای

سازمان انرژی اتمی،گام نهایی کاهش تعهدات هسته ای، سانتریفیوژهای IR4 و IR2m

سانتریفیوژهای IR4 و IR2m گازدهی می‌شوند

دستیار رییس سازمان انرژی اتمی با بیان این که ماشین‌های IR۴ و IR۲m که قبل از برجام در مسیر تحقیق و توسعه به نصب و گازدهی زنجیره‌های شاهد رسیده بودند، گفت: امروزه پس از گام سوم آخرین مرحله آن در حال انجام بوده و این زنجیره‌ها با ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته به منظور تولید اورانیوم غنی شده گازدهی می‌شوند.