اخبار تئاتر موزیکال

نمایش موزیکال، تئاتر موزیکال، تئاتر

تئاتر موزیکال در مسیر پیشرفت

نمایش مری پاپینز که این روزها تماشاگران را به تالار وحدت می‌کشاند و مقایسه اش با کارهای مشابه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تئاتر موزیکال راه خود را یافته و در مسیر پیشرفت گام بر می‌دارد.