اخبار ایرپاد

ایرپاد،اپل

ایرپاد؛ برگ برنده اپل

میزان درآمد اپل از ایرپاد در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۸، با ۵۴ درصد رشد و افزایش مواجه شده است.