اخبار انجمن واردکنندگان خودرو

انجمن واردکنندگان خودرو ، قیمت خودرو

بدون دستور نمی‌توان خودرو را گران کرد

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در یک برنامه تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان مجلس حضور داشتم، ایشان در پشت صحنه گفتند که دولت و مجلس توافق کرده‌اند که چه میزان قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما کسی جرات نمی‌کند آن را به صورت رسمی ابلاغ کند زیرا می‌دانیم که باعث تنش و کاهش محبوبیت می‌شود.