اخبار اخبار حوادث

قرص روانگردان،قرص روانگردان در مدرسه دخترانه،قرص‌ روانگردان رایگان در مدرسه‌ای دخترانه، تجاوز، آزار دانش آموزان پسر، آزار پسران دانش آموز، آزار جنسی پسران، آزار جنسی پسران در مدرسه، ماجرای آزار جنسی دانش آموزان در تهران، آزار جنسی دانش آموزان تهران، ماجرای آزار جنسی در مدرسه، آزار گروهی دانش آموزان، اخبار حوادث، حوادث آفتاب، دبیرستان معین، دبیرستان معین تهران، ماجرای دبیرستان معین، دبیرستان معین کجاست، آزار جنسی دبیرستان معین، معاون دبیرستان معین،

قرص‌ روانگردان رایگان در مدرسه‌ای دخترانه!

چند دختر در مدرسه‌شان قرص‌ خورده بودند که حالشان را بد کرده بود. این در حالی است که آمبولانس تشخیص مورد حادی را نمی‌دهد، از طرفی پلیس هم به مدرسه می‌آید و ظاهرا هیچ چیزی پیدا نمی‌کند.