اخبار اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری

اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری،نوسازی تاکسی

۶۴ هزار دستگاه تاکسی نوسازی شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در طرح نوسازی ۹۰ هزار دستگاه تاکسی که از سال ۹۵ آغاز شد، به رغم چندین بار توقف، تاکنون ۶۴ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و تحویل داده شده است.

اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور, تاکسی فرسوده, وزارت كشور

جایگزینی «خودروهای کارکرده» با «تاکسی‌های فرسوده»

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: پیشنهادی از جانب مجموعه وزارت کشور و اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به دولت داده شده است که خودروهای کارکرده‌ای که کمتر از ۳ سال عمر دارند و مشمول شرایط شورای عالی ترافیک شهرهای کشور هستند در ناوگان تاکسیرانی مورد استفاده قرار گیرند.