اخبار آزار جنسی

تجاوز،آزار و اذیت،آزار جنسی

ویدا: 18سال پیش، خواستگارم به من تجاوز کرد

خراسان نوشت:مرد 45 ساله به اتهام آزار و اذیت دختری در ۱۸ سال قبل در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد. این مرد ادعا کرد که دختر جوان قصد اخاذی از وی را داشته است.