اخبار گاه شمار

بتن‌ریزی نیروگاه شماره ۲ اتمی بوشهر، نیروگاه شماره ۲ اتمی بوشهر،علی اکبر صالحی،سازمان انرژی اتمی،بازسازی راکتور اراک

بتن‌ریزی نیروگاه شماره ۲ اتمی بوشهر در مردادماه سال جاری آغاز خواهد شد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اواسط تا اواخر مردادماه سال جاری بتن‌ریزی نیروگاه شماره ۲ اتمی بوشهر آغاز خواهد شد و مطابق برنامه ۶ سال آینده نیروگاه دوم آماده بهره‌برداری و ۸ سال آینده نیروگاه۳ بوشهر آماده خواهد شد.