اخبار کوپرمن

جان بولتون، ترامپ، برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید،کوپرمن،جایگزین جان بولتون

کوپرمن، جایگزین موقت بولتون

یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، به دنبال برکناری جان بولتون، چارلز (چارلی) کوپرمن به طور موقت مسئولیت مشاور امنیت ملی دولت آمریکا را برعهده خواهد داشت.