اخبار پلیس راهور

پلیس راهور ، پل عبور خودرو در تهران

چرا پلیس راهور یک پل عبور خودرو در تهران را چند روز پس از افتتاح بست؟

پلیس راهور تهران یک پل سواره رو واقع در محله ولنجک در شمال تهران را چند روز پس از افتتاح مسدود کرد. مدیران شهرداری که نسبت به این مسئله معترض بودند ترجیح دادند بیشتر رایزنی های خود را برای بازگشایی این پل دور از چشم رسانه ها انجام دهند.